donderdag 26 november 2009

Op onze aardbol is een verscheidenheid zichtbaar van klimaten, landschappen, diersoorten en culturen. Terwijl elke mens in essentie gelijkwaardig is, is ook tussen mensen eenzelfde verscheidenheid waarneembaar. En ondanks dat er een samenhang bestaat tussen de mens en zijn omgeving, heeft ook elke mens een eigen waarde. Hoe is deze magie van het leven mogelijk?

Het uitgangspunt is dat alles wat wij zien verleden tijd is, al gerealiseerd. Een indianenstam in het Andesgebergte leeft nog volgens dit principe en geeft dit ook in het taalgebruik weer. Kijkende naar het heelal, het verleden, zien wij een heleboel sterren. In deze sterren vindt kernfusie plaats. Deze kernfusie zorgt voor elektromagnetische straling, waarvan voor ons mensen het licht zichtbaar is. Deze straling heeft invloed op de aarde. Daar mensen bestaan uit een chemisch/biologische samenstelling die ook aangeduid kan worden als ‘sterrenstof’, heeft deze straling ook invloed op de mens.

Welnu, de Zon is onze dichtst bijzijnde ster en heeft daardoor het meeste invloed op de aarde en ook op de mens. De Zon lijkt vanuit de aarde gezien een baan te beschrijven om de aarde (= de aardebaan om de Zon) de ecliptica genoemd. De dierenriemtekens nu zijn de achterliggende sterren van deze baan. De elektromagnetische uitstraling van de sterren bepaald bij geboorte van de mens de aanleg. De verhouding tussen de planeten geeft hierbij de verhouding aan tussen de verschillende invloeden, waarbij de continue omloop van de planeten om de Zon medebepalend is voor de dynamiek. Daarbij mogen we de maan als satelliet van de aarde zeker niet buitenbeschouwing laten. De maan weerspiegelt namelijk de straling van de Zon (belangrijkste ster) en heeft door directe omloop om de aarde een grote invloed op de waterhuishouding. In totaliteit ‘Zo boven, zo beneden’.

Willen wij nu wat over onze eigen waarde in dit grote geheel leren en daarmee van de magie van het leven, dan is het van belang dat we de kunst van de sterren verstaan 'AstRoArtS'. De radix (wortel van ons bestaan), ofwel geboortehoroscoop, geeft een weergave van de verhouding van de Zon, Maan en planeten tegen de achtergrond van de dierenriemtekens op het tijdstip van geboorte. Hierdoor is het mogelijk over jezelf iets te leren en daarmee over het leven zoals jij het ervaart.